• Presentatie
  • Prognose
  • Onderzoek

GoingOn 526 200
Hoe is de bevolkingsontwikkeling in uw buurt/gemeente/regio? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe moet men daarop reageren?

Presentaties

WatchingTheFuture 526-200
Wilt u een specifieke prognose?

Wilt u hulp bij de beoordeling van bestaande prognoses?

Prognoses

RhythmOfTheSea 526 200
Onderzoek en advies op maat met betrekking tot bevolkingsontwikkeling, gevolgen daarvan en benodigde reactie daarop.

Onderzoek

Welkom bij het kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB) is een kennis- en onderzoeksinstituut dat in 2006 is opgericht door Leo Klinkers, Wim Derks en Peter Hovens.

KcBB verzamelt kennis over en doet onderzoek naar demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor beleid en samenleving.

U kunt bij KcBB terecht om informatie in te winnen over demografische ontwikkelingen, voor het opstellen van demografische prognoses, voor het verzorgen van presentaties op maat. KcBB geeft ook een speciale Masterclass Bevolkingsdaling en Vergrijzing. Tot slot kunt u KcBB inhuren om leiding te geven aan veranderingsprocessen in situaties van een krimpende bevolking.

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen

Actueel

Op 21 maart 2016 telt Nederland 17 miljoen inwoners

Figuratieven

De in deze website gebruikte figuratieven zijn van de hand van kunstschilder Hans van den Eertwegh.