Welkom bij het kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB) is een kennis- en onderzoeksinstituut dat in 2006 is opgericht door Leo Klinkers, Wim Derks en Peter Hovens.

KcBB verzamelt kennis over en doet onderzoek naar demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor beleid en samenleving.

U kunt bij KcBB terecht om informatie in te winnen over demografische ontwikkelingen, voor het opstellen van demografische prognoses, voor het verzorgen van presentaties op maat. KcBB geeft ook een speciale Masterclass Bevolkingsdaling en Vergrijzing. Tot slot kunt u KcBB inhuren om leiding te geven aan veranderingsprocessen in situaties van een krimpende bevolking.