Barometer Krimp

De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling in regio's met (aankomende) structurele bevolkingsdaling. De afgebakende 9 Krimpregio’s en 11 Anticipeerregio’s worden als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere regio’s (COROP-regio’s) met bevolkingsdaling. De Barometer Krimp wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente cijfers zijn nu tot en met november 2015.

In de Krimpregio’s (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen, Zeeuwsch-Vlaanderen, Achterhoek en Noord-Oost-Frieland) is structurele bevolkingsdaling begonnen tussen 1997 en 2006. De daling van het aantal inwoners is in de loop van 2015 wat vertraagd.

Inmiddels is ook in 7 van de 11 Anticipeerregio’s sprake van (structurele) bevolkingsdaling: Noord-West-Friesland, Schouwen-Duiveland, Oost-Drenthe, Noord-Limburg, Kop van Noord-Holland, Zuidoost-Friesland en Midden-Limburg.

Naast de Krimp- en Anticipeerregio’s is er echter ook een COROP-regio met bevolkingsdaling: Zuidwest-Friesland.

Op provinciaal niveau is in 2002 de structurele bevolkingsdaling begonnen in Limburg. In Friesland, Drenthe en Zeeland daalt sinds 2011 het aantal inwoners. In de laatste twee provincies is er nu echter tijdelijk groei.

Klik hier voor de Barometer Krimp jan 2016

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen