Als gevolg van de omvangrijke publiciteit rond het rapport “Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers” (2006, Derks, Hovens, Klinkers) is het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda gekomen. Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen over dit onderwerp.

In de notitie "Cijfers rond bevolkingsdaling in chronologisch perspectief" wordt informatie gegeven over structurele bevolkingsdaling en de gevolgen daarvan. Het betreft met name kwantitatieve ontwikkelingen. De informatie heeft betrekking op de wereld als geheel, Europa, Nederland, provincies, regio’s en gemeenten.

 

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen