Link vanmeernaarbeter

De officiĆ«le landelijke website met informatie rond bevolkingsdaling is: www.vanmeernaarbeter.nl 

Deze website is onderdeel van het kennisloket van het in 2012 opgerichte Kennisplatform Demografische Transitie (KDT).

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen