KcBB

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid is in 2006 opgericht door Wim Derks, Leo Klinkers en Peter Hovens. Klinkers en Hovens hebben in 2005/2006 leiding gegeven aan het project Vergrijzing in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Tijdens het interactieve proces om beleid voor het vraagstuk van de vergrijzing te ontwikkelen kwam het fenomeen 'bevolkingsdaling' aan het licht. Econoom en geograaf Wim Derks kreeg de opdracht om een bevolkingsprognose voor de regio Parkstad Limburg op te stellen. De cijfers wezen uit dat deze regio in ongeveer 25 jaar tijd zo'n 25 % van haar inwoners zou verliezen. De constatering van deze ontwikkeling leidde tot het belangrijkste thema van de toekomstvisie: 'Parkstad Limburg heeft de onvermijdelijke omslag van groei naar krimp succesvol gerealiseerd'.

Nadien heeft eerder genoemd drietal besloten om het thema van de bevolkingsdaling op de politieke agenda te krijgen. In opdracht van de secretarissen van de VROMRaad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat schreven zij in februari 2006 het geruchtmakende rapport 'Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers'.

De drie onderzoekers besloten tot oprichting van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid.

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen