Wat doen wij?

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid is een kennis- en onderzoeksinstituut.

Bij KcBB kunt u terecht voor de volgende opdrachten:

  • verzorgen van presentaties op maat
  • opstellen van demografische prognoses op maat
  • het doen van onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van demografische ontwikkelingen
  • leiding geven aan veranderingsproces in situaties van een krimpende bevolking: de omslag van de politiek van de groei naar de politiek van de krimp
  • geven van de masterclass Bevolkingsdaling en Vergrijzing

 

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen