Onderzoek en advies inzake beleidsmatige gevolgen van demografische ontwikkelingen

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Onderzoek en advies wordt gedaan in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

 

Recent uitgevoerde opdrachten:

 

 • Cijfers verzameld over bevolkingsontwikkeling, realisatie en prognose, van de Euregio Maas Rijn in opdracht van een adviesbureau (2012)
 • Bijdrage geleverd aan bijeenkomsten over gevolgen van bevolkingsontwikkeling in opdracht van een gemeente (2012)
 • Actualisatie rapportage over ontwikkeling schoolbevolking per gemeente in Achterhoek in opdracht van PON Primair (2011)
 • Rapportage over regionale ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningbouw in opdracht van aannemersbedrijf (2011)
 • "Demografische ontwikkelingen in Oost-Nederland en de gevolgen voor het primair onderwijs" in opdracht van PON Primair (2010)
 • Meegewerkt aan advies over de gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland “Kansen voor een krimpend platteland” in opdracht van Raad voor het Landelijk Gebied (2009)
 • Onderzoek naar vertrek-, blijf- en terugkeermotieven van (oudere) jongeren in de gemeente Sittard-Geleen: "Hier, daarheen en soms weer terug" in opdracht van de Gemeente (2009)
 • Onderzoek naar beleid en regels die het bestrijden van effecten van bevolkingsdaling hinderen: “Krimp-en-de Regels” in opdracht van de provincies Zeeland, Groningen en Limburg (2009)
 • Rapportage “Bevolkingsontwikkeling Zuidwest-Nederland, Gevolgen voor arbeidsmarkt en economie” in opdracht van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (2009)
 • Artikel “Bevolkingsdaling, van ontkenning naar beleid” in “Krimpen zonder klein te worden, Christen Democratische Verkenningen, Herfst 2008”
 • “De krimpende stad, Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de lokale economie” in opdracht van NICIS Institute/Kenniscentrum Grote Steden (2006)
 • Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers” in opdracht van Raad voor Verkeer en Waterstaat en VROMRaad (2006)

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen