Prognoses demografische ontwikkelingen

 

'Regeren is vooruitzien' zo luidt een vaak gebruikte uitspraak in overheidsland. Dat is makkelijk gezegd, maar het is niet eenvoudig om in de toekomst te kijken. Zolang we niet beschikken over een betrouwbare glazen bol zullen we voorspellingen over de toekomst met de nodige voorzichtigheid moeten baseren op kennis uit het verleden en het heden.

Wij maken prognoses op maat op het niveau van buurt, wijk, gemeente of regio. Er zijn meerdere instanties, die regionale bevolkingsprognoses maken. Door de diverse prognoses naast elkaar te presenteren kan een indruk gegeven worden van de mogelijke marges bij de toekomstige ontwikkeling.

Voor beleidsmakers merken we nadrukkelijk op dat de exacte prognosecijfers, die hoe dan ook achteraf een zekere afwijking kennen ten opzichte van de werkelijkheid, niet van doorslaggevend belang zijn, maar de trends die uit de prognoses kunnen worden afgeleid.

Heeft u behoefte aan prognosegegevens op maat, neem dan contact met ons op.

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen