Leo Klinkers

Leo KlinkersNa mijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1964-1968), met een specialisatie in bestuurskunde en beleidsanalyse, ging ik werken aan de gemeentesecretarie van Amersfoort in de sectoren personeel en organisatie, algemene, bestuurlijke en juridische zaken. In die laatste functie was ik tevens belast met het secretariaat van het gewest Eemland.

Vanaf 1971 verzorgde ik aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht het onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde. Een promotie volgde in 1974 aan diezelfde universiteit op het proefschrift Openbaarheid van bestuur. Deze dissertatie spitste zich toe op de vraag hoe de overheid de samenleving kan betrekken bij politieke besluitvorming ter verbetering van de kwaliteit daarvan, en ter verwerving van draagvlak voor die besluiten. Dit was de grondslag voor wat later de 'methode Klinkers' is gaan heten.

Read more: Leo Klinkers

Peter Hovens

Peter Hovens

Ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de - wat tegenwoordig - Universiteit Twente heet. Een boeiende opleiding, die echt bij mij paste. Ik ben van nature generalist en dus was een waaier aan vakken als 'politicologie', 'sociologie', 'recht', 'economie' en 'methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek' voor mij een waar genot.

Ik heb zolang ik mij kan herinneren belangstelling gehad voor wat zich in de samenleving afspeelt in het algemeen en de politieke oriëntatie daarop in het bijzonder. Dat begon al in de zesde klas van de lagere school. We speelden toen verkiezingen na, compleet met lijsten, programmapunten en campagnevoeren.

Read more: Peter Hovens

Wim Derks

wim-derksTijdens en na mijn studie algemene econometrie was ik werkzaam bij de Universiteit Tilburg. Nadat ik ook een jaar bij de Universiteit in Utrecht had gewerkt, zocht ik meer toegepast onderzoek en advies bij het regionaal onderzoeksbureau Etil te Maastricht. Daar heb ik een zeer brede ervaring opgedaan met onderzoek en advies op lokaal en regionaal niveau. Voor een belangrijk deel had dat betrekking op analyse en prognoses van kwantitatieve ontwikkelingen op het terrein van economie, arbeidsmarkt, demografie en woningmarkt.

In 1996 kwam ik met de boodschap dat het aantal inwoners van Limburg binnen tien jaar zou gaan dalen, beginnend in Zuid-Limburg. Deze boodschap was ongewenst. De tijd was nog niet rijp.

In 2003 ben ik bij de Universiteit Maastricht gaan werken en kwam ik na enkele jaren in contact met Leo Klinkers en Peter Hovens. Samen lukte het in 2006 wel om het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda te krijgen.

 

Read more: Wim Derks

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen