Wim Derks

wim-derksTijdens en na mijn studie algemene econometrie was ik werkzaam bij de Universiteit Tilburg. Nadat ik ook een jaar bij de Universiteit in Utrecht had gewerkt, zocht ik meer toegepast onderzoek en advies bij het regionaal onderzoeksbureau Etil te Maastricht. Daar heb ik een zeer brede ervaring opgedaan met onderzoek en advies op lokaal en regionaal niveau. Voor een belangrijk deel had dat betrekking op analyse en prognoses van kwantitatieve ontwikkelingen op het terrein van economie, arbeidsmarkt, demografie en woningmarkt.

In 1996 kwam ik met de boodschap dat het aantal inwoners van Limburg binnen tien jaar zou gaan dalen, beginnend in Zuid-Limburg. Deze boodschap was ongewenst. De tijd was nog niet rijp.

In 2003 ben ik bij de Universiteit Maastricht gaan werken en kwam ik na enkele jaren in contact met Leo Klinkers en Peter Hovens. Samen lukte het in 2006 wel om het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda te krijgen.

 

 

In 1996 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Demografie een congres met de titel: "Een teruglopende bevolking: ramp of remedie?". Daar gaf ik een presentatie over de gevolgen van de teruglopende bevolking voor economie en arbeidsmarkt in Limburg. Terwijl het onderwerp bevolkingsdaling bij bestuurders taboe bleef, begon in 1997 in Zuid-Limburg de structurele bevolkingsdaling. In 2002 begon het totaal aantal inwoners van Limburg te dalen. Mijn voorspellingen over de bevolkingsontwikkeling kwamen dus uit.
Samen met Leo Klinkers en Peter Hovens schreef ik het rapport "Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers". Toen dat in maart 2006 naar buiten kwam, kreeg dat zo'n grote aandacht van de media, dat daarmee het onderwerp op de landelijke agenda kwam. We hebben samen nog vervolgstudies uitgevoerd. Ik heb inmiddels bijna 150 keer een inleiding verzorgd over het onderwerp.
Sinds begin jaren negentig houd ik mij bezig met het onderwerp bevolkingsontwikkeling en gevolgen daarvan. Met name in de fase van bewustwording kan ik een rol vervullen.

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen