Peter Hovens

Peter Hovens

Ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de - wat tegenwoordig - Universiteit Twente heet. Een boeiende opleiding, die echt bij mij paste. Ik ben van nature generalist en dus was een waaier aan vakken als 'politicologie', 'sociologie', 'recht', 'economie' en 'methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek' voor mij een waar genot.

Ik heb zolang ik mij kan herinneren belangstelling gehad voor wat zich in de samenleving afspeelt in het algemeen en de politieke oriëntatie daarop in het bijzonder. Dat begon al in de zesde klas van de lagere school. We speelden toen verkiezingen na, compleet met lijsten, programmapunten en campagnevoeren.

Tijdens mijn middelbare schooltijd werd de interesse verder gestimuleerd door mijn geschiedenislerares, Monique Quint, die later Tweede Kamerlid werd. Bij elk proefwerk kregen we nog een zogenaamde 'krantenvraag', een vraag over een actueel politiek onderwerp.

Ik was al jong maatschappelijk actief als bestuurslid van een voetbalvereniging. Daarna heb ik nog uiteenlopende bestuurlijke functies bekleed. Op dit moment ben ik voorzitter van Wijkplatform De Kluis en voorzitter van de voetbalvereniging FC Geleen Zuid. Vanuit die verschillende functies heb ik als (georganiseerde) burger vaak contacten gehad met de gemeentelijke overheid. Dat was en is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig ken ik de weg in het ambtelijk apparaat en dat is beslist een voordeel.

Ik heb gedurende 17 jaar gewerkt bij de gemeente Maastricht in verschillende functies op strategisch niveau. Ik ben daardoor zeer vertrouwd met het functioneren van een ambtelijke organisatie.
Voorts ben ik een behoorlijk aantal jaren politiek actief geweest op verschillende niveaus. Recentelijk ben ik wethouder geweest zowel in de gemeente Schinnen en als in de gemeente Beek. Ik ken daardoor de politieke wereld van binnenuit.
In 2003 ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan met mijn adviesbureau. Als consultant kom ik weer op een heel andere manier in aanraking met de overheid.

Samenvattend ken ik de overheid, zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk vanuit alle denkbare invalshoeken: als burger, als deelnemer aan het maatschappelijk middenveld, als politicus, als ambtenaar en als consultant. Dat betekent dat ik mij goed kan inleven in de diverse posities. Met een wetenschappelijk fundament, een fikse training door en praktische samenwerking met Leo Klinkers, ben ik in staat om kwalitatief degelijk werk te leveren.

In 2006 heb ik met Leo Klinkers en Wim Derks het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid opgericht, nadat wij een geruchtmakend rapport hadden geschreven over de structurele bevolkingsdaling.

10 jaar

NIEUWE PUBLICATIE

10 jaar bevolkingsdaling op de agenda

Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen